Huisarts in opleiding

Wie huisarts wil worden, moet na het behalen van het artsexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde volgen. Deze specialisatie duurt drie jaar. In het 1ste en 3de jaar werkt de aios (arts in opleiding tot specialist) in een huisartsenpraktijk.

Er wordt tijdens deze specialisatie steeds gewerkt onder begeleiding van een ervaren en getrainde huisarts, de opleider huisartsgeneeskunde. Bij ons in de praktijk zijn dat dokter Vis en dokter van Heereveld.

De aios (arts in opleiding tot specialist) houdt zelfstandig spreekuur en legt visites af. Zo nodig overlegt de aios met de opleider of één van de andere artsen tijdens of na het spreekuur of visite.

Op de huisartsenpost doet de aios ervaring op in het verrichten van avond-, nacht- en weekenddiensten.

De aios heeft 1x per week onderwijs aan de universiteit. Onze praktijk is verbonden aan de huisartsenopleiding van het Radboud Universiteit in Nijmegen.

Omwille van zijn/haar opleiding kan gevraagd worden of er beeldopnames gemaakt kunnen worden. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De video-opnames worden alleen gebruikt voor onderwijsdoeleinden, deze worden daarna vernietigd. 

Waarom werkt de praktijk met huisartsen in opleiding?

De huisartsen willen graag hun ervaring en enthousiasme voor het vak overbrengen aan jonge artsen, om op die manier goede huisartsen voor de toekomst af te kunnen leveren en een toekomstig tekort aan huisartsen vóór te zijn. Bovendien brengen deze jonge artsen vaak andere inzichten en nieuwe ideeën mee vanuit de opleiding.