Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Westeraam is gevestigd in Medisch Centrum Westeraam te Elst. Wij delen ons pand met Psy Experts psychologen.

In de praktijk zijn 3 huisartsen, 1 huisarts in opleiding, 4 assistentes en 3 praktijkverpleegkundige werkzaam. Er is dagelijks 's ochtends en 's middags spreekuur. U bent als patiënt bij alle 3 de huisartsen ingeschreven. Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven bij wie u het liefst op het spreekuur wilt komen. Hiermee wordt, indien mogelijk, rekening gehouden.

Missie

Wij streven ernaar toegankelijke, reguliere huisartsenzorg te bieden. Wij werken conform de heersende wetenschappelijke richtlijnen van onze beroepsgroep. In het contact met u streven we naar een persoonlijke benadering waarin het beantwoorden van uw vragen centraal staat. Daarnaast hechten wij waarde aan een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel huisarts als uzelf in het streven naar een optimale gezondheid.

Visie

Onze missie streven wij na door:

  • Beantwoording van de hulpvraag op een voor de patiënt persoonlijke en begrijpelijke manier.
  • Goede bereikbaarheid zowel telefonisch, fysiek als digitaal gedurende de hele dag.
  • Het bieden van voldoende spreekuurplaatsen waarbij door middel van triage wordt gestreefd naar het bieden van passende zorg binnen een verantwoord tijdsbestek en door een bij de hulpvraag passende medewerker.
  • Werken in een klein team van medewerkers waarin aandacht is voor continuïteit van zorg.
  • Taken worden indien mogelijk op een verantwoorde manier gedelegeerd aan praktijkondersteuner of assistente; de huisartsenzorg wordt door ons volledige team geleverd.
  • Bewaken en verbeteren van kwaliteit van zorg door deelname aan de jaarlijkse cyclus van praktijk accreditatie.
  • Werken volgens de heersende wetenschappelijke richtlijnen zoals NHG richtlijn of CBO richtlijnen, wij oefenen geen alternatieve geneeskunde uit.