Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning huisartsenzorg (POH) Is bedoeld om de huisarts te faciliteren in de zorg rondom chronische patiënten als CVRM, diabetes, astma/copd en GGZ.

De functie van Praktijkondersteuner is in het leven geroepen om de kwaliteit van zorg te garanderen dan wel te verhogen en de huisarts te ontlasten. De POH levert geprotocolleerde zorg die onder supervisie van de huisartsen wordt uitgevoerd.

Aanwezigheid

  • Anita Aalberts (diabetes, CVRM, astma): maandag, dinsdag en donderdag
  • Elise Willemsen (CVRM + DM): dinsdag en woensdag ochtend
  • Anne Anema (GGZ): maandag en donderdag

Diabetes Mellitus

De zorg voor patiënten met diabetes type 2 is geregeld volgens hiervoor door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) vastgestelde richtlijnen. Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen, dan wel uitstellen van complicaties van diabetes op korte en lange termijn. De driemaandelijkse controles worden door de Praktijkondersteuner uitgevoerd, evenals de uitgebreidere jaarcontrole. Er is dan aandacht voor de ziekte en behandeling en uitslagen worden besproken. Eén keer per jaar wordt de controle door de huisarts gedaan.

CVRM

Het CVRM-spreekuur is bedoeld voor mensen met een (mogelijk) verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het is gericht op het voorkómen van hart- en vaatziekten door risicofactoren in kaart te brengen en te behandelen en controle van mensen met hart- en vaatziekten. Er wordt aandacht te besteed aan leefstijl en eventueel medicamenteuze behandeling.

Astma/COPD

We hebben een controlespreekuur opgezet voor mensen met astma of COPD en voor mensen die medicijnen voor de longen gebruiken. Tijdens dit spreekuur is aandacht voor kwaliteit van leven, leefstijl, medicijngebruik en roken. Onze praktijk beschikt over een spirometer, dit is een apparaat waarmee longfunctieonderzoek gedaan kan worden. Met behulp van de gegevens van het longfunctieonderzoek en uw klachtenpatroon kunnen we beoordelen of de medicijnen die u gebruikt de juiste zijn en of ze juist gedoseerd zijn.

GGZ

De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de begeleiding en behandeling van psychische klachten van onze patiënten. Voorbeelden van psychische klachten zijn: angst, somberheid, slapeloosheid, spanningen thuis of op het werk.
Bij (vermoeden van) psychische problematiek heeft u altijd eerst een gesprek met een van de huisartsen. De huisarts bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft. Daarna kunt u verwezen worden naar Anne Anema (POH GGZ).